İSTEMBİL

İstanbul Temel Bilimler Akademisi

Fizik I - Bölüm 0: Bir Temel Bilim Olarak Fizik

İÇİNDEKİLER

REKLAM

1.1 Bilim

Fizik, tıpkı diğer temel bilimler gibi, deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır. Amacı doğanın nasıl işlediğini anlamak, bu işleyişi matematiksel olarak ifade edilen temel yasalara ulaşmak ve gelecek ile ilgili (deney sonuçları vs.) tahminler yürütmemizi sağlayacak teoriler ortaya çıkarmaktır. Birçok önemli teori aslında daha önce yapılmış gözlemleri açıklayabilmek için ortaya atılmıştır. Kabul görmeleri ise teorilerin tahminlerinin deneylerle testinden başarıyla geçmeleri ile olmuştur. Örneğin Kuvantum Teorisi, şu ana kadar yapılan bütün deneysel testlerden başarı ile geçmiştir. Ancak bu Kuvantum Teorisinin kati manada ispatlandığı manasına gelmemektedir. Hiç bir teori kati manada "ispatlanamaz".

REKLAMSonraki Sayfa 1.2 Birimler - Standart Birimler