İSTEMBİL

İstanbul Temel Bilimler Akademisi

Fizik I - Bölüm 10: Doğrusal Momentum ve Korunumu

İÇİNDEKİLER

* ile işaretli kısımlar bazı üniversitelerde atlanmaktadır..
REKLAM

10.1 Doğrusal Momentum

Bir cismin "doğrusal" momentumu, $\vec{p}$ , cismin kütlesi ve hızının çarpımına eşittir.

$$\vec{p}=m^{} \,\vec{v} \hspace2em \tag{10.1} $$

Momentum vektörel bir niceliktir ve hız ile aynı yöndedir. Birimi $\mathrm{kg \cdot m /s}$ 'dir.

  • Cismin kütlesi ve hızı değişimediği müddetçe cismin momentumu sabittir.
  • Bir cismin momentumunu değiştirmek için cismin hızını değiştirebiliriz. Cismin hızını değiştirebilmek için ise cisme ivme kazandırmamız gerekir, bunun içinse cisme net bir kuvvet uygulamamız gerekir.

Peki uygulanan net kuvvet ile momentum arasında nasıl bir ilişki olabilir? Bu soruyu cevaplayabilmek için sabit $m$ kütleli bir cisim üzerine net bir kuvvet etki ettiğini düşünelim. Bu durumda Newton'un 2. Yasası bize

$$\sum{\vec{F}}=m \, \vec{a}$$ olduğunu söyler. Bu ifadeyi $$\sum{\vec{F}}=m {d\, \vec{v} \over dt} = {d ({m\, \vec{v}}) \over dt} $$ şeklinde yazabiliriz. Bu durumda;

$$\sum{\vec{F}} = {{d\, \vec{p}} \over dt} \hspace2em \tag{10.2} $$

Denk. 10.2 Newton Yasasının farklı bir ifadesidir. Aslında Newton ikinci yasasını bu şekilde ifade etmiştir.
Sonraki Sayfa 10.2 İtme ve momentum