İSTEMBİL

İstanbul Temel Bilimler Akademisi

Fizik I - Bölüm 3: Tek Boyutta Kinematik

İÇİNDEKİLER

REKLAM

3.1 Giriş: Kinematik

Fizik I'in konusu Fiziğin alt dalı Mekanik'dir. Mekanikde Kinematik ve Dinamik olmak üzere iki kısımdan oluşur. Kinematik cisimlerin hareketlerini betimler. Örneğin cismin başlangıçtaki hızı, konumu ve zamanın fonksiyonu olarak ivmesi biliniyorsa, kinematik bize bu cismin hızını ve konumunu herhangi bir anda hesaplayabilmemizi sağlar. Dinamik ise bir cismin neden ivmelendiğini yani hareketi ile ona etki eden kuvvetler arasındaki ilişkiyi inceler.

Bir cismin hareketini tanımlayabilmek için öncelikli olarak referans çerçevesinden bahsetmemiz ve ihtiyacımız olan fiziksel nicelikleri tanımlamamız gerekiyor. Bunları 3.2 ve 3.3 kısımlarında yapacağız.

REKLAMSonraki Sayfa 3.2 Referans Çerçevesi ve Konum