İSTEMBİL

İstanbul Temel Bilimler Akademisi

Fizik I - Bölüm 3: Tek Boyutta Kinematik

İÇİNDEKİLER

REKLAM

3.5 Serbest Düşme Hareketi

Yeryüzüne yakın yerlerde düşey olarak hareket eden, yukarı veya aşağı fırlatılan veya bırakılan bütün cisimlerin (hava direncinin ihmal edilebilir olduğu durumlarda) büyüklüğü $g=9.81\, \mathrm{m/s^2}$ aşağı doğru (yeryüzüne doğru) sabit bir ivme ile ivmelenir, yerçekimi ivmesi. Serbest düşme hareketi ise bu harekete verilen isim.

Serbest düşme hareketi sabit ivmeli bir hareket olduğu için Denk. 3.6'da gösterilen denklemler bu harekete de uygulanabilir. Tek fark, hareket $x$ değil, $y$ doğrultusundadır. Biliyorum yukarıda referans/koordinat sistemini dilediğimiz gibi seçebileceğimizi söylemiştik. Ancak burada bir standart tutturma adına, yukarı yönü $+y$ yönü, $-y$ yönünü ise aşağı yön olarak kabul edelim. Bu durumda hareketi tasvir eden denklemler;

$$ \begin{aligned} & v_y = v_{oy} -g t \\[1.5ex] & y=y_o + v_{oy} t - \frac{1}{2} \, g t^2 \\[1.5ex] & v_{y}^2 = v_{oy}^{2} - 2 g \Delta{y} \\[1.5ex] & \bar{v}_y = {{v_{oy}+v_y} \over 2} \\ \end{aligned} \hspace2em \tag{3.7} $$

Tabi farketmişsinizdir, alt indisleri $y$ yaptık. $y$ doğrultusundaki ivmemiz negatif yönde idi ve büyüklüğüde $g$ idi, yani $a_y = -g$. Problem setlerdeki sorularla bu denklemleri etkili şekilde kullanmayı pekiştirebilirsiniz.

REKLAM
Önceki Sayfa 3.4 Sabit İvmeli Hareket
Sonraki Sayfa 3.6 Değişken İvme