İSTEMBİL

İstanbul Temel Bilimler Akademisi

Fizik I - Bölüm 5: Dinamik - Newton Yasaları

İÇİNDEKİLER

REKLAM

5.1 Kuvvet ve Dinamik

Kinematiği çalıştığımızda (3. ve 4. Bölümler) bir cismin hareketini nasıl tanımlayacağımızı görmüştük. Örneğin bir cismin ivmesini zamanın fonksiyonu olarak biliyorsak, hızı ve konumunu belirleyebiliriz. Ancak bir cismin neden ivmelendiğini hiç sorgulamadık. Bu bölümde bu soruyu ele alacağız.

Bir cismi ivmelendirmek için ne yapılmalı? Örneğin, durgun haldeki bir alışveriş arabasını harekete geçirmek (ona bir ivme kazandırmak) için ne yapmalıyız? En basit hali ile ya itmeli ya da çekmeliyiz ki bu araba harekete geçsin. Yani bir kuvvet uygulamalıyız.

Kuvvet vektörel bir niceliktir. Kuvvetin vektörel doğasını bir kanepeyi bir yerden başka bir yere itmeye çalışan iki arkadaşı düşünerek anlayabiliriz. Eğer kanepeyi zıt yönlerde iterler ise hareket ettirmek zor olacaktır. Oysa iki arkadaş aynı yöne ittiğinde hareket ettirmek bir o kadar kolay olacaktır.

Bu bölümde, Dinamik olarak adlandırılan, kuvvet ile hareket arasındaki ilişkiyi irdeleyeceğiz.

REKLAMSonraki Sayfa 5.2 Newton'un Birinci Yasası