İSTEMBİL

İstanbul Temel Bilimler Akademisi

Fizik I - Bölüm 9: Enerji Korunumu

İÇİNDEKİLER

* ile işaretli kısımlar bazı üniversitelerde atlanmaktadır.. Video çözümler hazırlandıkça problemlerin altına eklenecektir.
REKLAM

Problem 9.1

 Problem 1 için şekil
Şekil P9.1 Problem 1 için.

Basit sarkaç olarak bilinen düzenekte $m$ kütlesi $\ell$ uzunluğunda kütlesiz bir ipe bağlıdır. Eğer basit sarkaç başlangıçta Şekil P9.1'de gösterildiği gibi dikey ile $\theta$ açısı yapacak şekilde tutulurken bırakılırsa, $m$ kütlesi $B$ noktasına ulaştığında sürati ne olur? Cevabınızı verilen nicelikler cinsinden ifade ediniz( $m \, g, \, \ell, \, \theta $).

ÇÖZÜMÜ GÖR

Problem 9.2

 Problem 2 için şekil
Şekil P9.2 Problem 2 için.

Bir blok $L=5.0 \, \mathrm{m}$ uzunluğunda yatay ile $\theta = 37^{\circ}$ 'lik açı yapan bir eğik düzlemin tepesinden aşağı doğru kayıyor.

  1. Eğer eğik düzlem sürtünmesiz ve cisim durgun halden harekete başlıyor ise, blok eğik düzlemin sonuna ulaştığında sürati ne olur?
  2. a. şıkkında olduğu gibi yine düzlem sürtünmesiz ancak bloğun $v_A=10\, \mathrm{m/s}$'lik bir ilk hızı olursa, eğik düzlemin sonunda hızı ne olur?
  3. Şimdi b. şıkkını sürtünmeli durum için çözelim. Kinetik sürtünme katsayısının $\mu_k = 0.20$ olduğunu varsayalım.
ÇÖZÜMÜ GÖR

Problem 9.3

 Problem 3 için şekil
Şekil P9.3 Problem 3 için.

$m_1=5.0 \, \mathrm{kg}$ ve $m_2 = 10\, \mathrm{kg}$ kütleleri ağırlıksız bir makaradan geçen bir iple bağlanıyor ve Şekil P9.3'te gösterilen düzenek kuruluyor. Eğik düzlem sürtünmesiz ve yatayla $\theta = 37^{\circ}$ açı yapıyor. Eğer kütleler $m_2$ yerden $h=2.0 \,\mathrm{m}$ yüksekte iken durgun halden bırakılırsa,

  1. $m_2$ yere düşmeden hemen önce kütlelerin süratlerini ve
  2. ivmelerini bulunuz.
ÇÖZÜMÜ GÖR

Problem 9.4

Problem 9.3'ü eğik düzlemin sürtünmeli olduğu durum için cözünüz. $m_1$ ve eğik düzlem için kinetik sürtünme katsayısının $\mu_k = 0.25$ olduğunu varsayınız.

ÇÖZÜMÜ GÖR

Problem 9.5

 Problem 5 için şekil
Şekil P9.4 Problem 5 için.

$m_1=10.0 \, \mathrm{kg}$ ve $m_2 = 5.0\, \mathrm{kg}$ kütleleri ağırlıksız bir makaradan geçen bir iple Şekil P9.4'te gösterildiği gibi bağlanıyor. $m_2$ kütlesi yay sabiti $k=600 \mathrm{N/m}$ olan dik bir yaya bağlanıyor. Şekilde gösterildiği anda $m_1$ ve $m_2$ tutuluyor ve yay denge uzunluğundadır, yani henüz ne gerilmiştir ne de sıkışmıştır. Eğer $m_1$ kütlesini sola doğru $0.50\mathrm{m}$ çekip bırakırsak, yay tekrar denge uzunluğuna geldiğinde kütlelerin süratleri ne olur? Masa ile $m_1$ arası sürtünmelidir ve kinetik sürtünme katsayısı $\mu_k=0.30$ olarak veriliyor.

Önceki Sayfa 9.6 Güç