İSTEMBİL

İstanbul Temel Bilimler Akademisi

Fizik I - Bölüm 9: Enerji Korunumu

İÇİNDEKİLER

* ile işaretli kısımlar bazı üniversitelerde atlanmaktadır..
REKLAM

9.6 Güç

Güç birim zamanda yapılan iş olarak tanımlanır. Yani işin ne kadar hızlı yapıldığını ifade eder. Eğer bir sistem üzerine iş yapılıyorsa, güç, sistemin enerjisinin değişim hızı olarak da tanımlanabilir. Elektrik cihazları veya araba motorlarının gücünden bahsederken ise aslında bir enerji türünün bir başka enerji türüne değişim hızından bahsederiz. Örneğin bir ampülün gücü, elektrik enerjisinin ısı ve ışık enerjisine dönüşüm hızıdır. Ortalama güç,

$$\bar{P} = {W \over t} = {\Delta{E} \over t} \hspace2em \tag{9.10}$$

ile verilir. Anlık güç ise

$$ P = {dW \over dt} = {d{E} \over dt} \hspace2em \tag{9.11}$$

olacaktır. Gücün birimi SI birim sisteminde $\mathrm{J/s} = \mathrm{Watt}$ 'dır. Arabalardan bahsederken şu kadar beygir gücünde denir. Beygir gücü ($\mathrm{hp}$) de güç birimidir ve $1\, \mathrm{hp} = 746\, \mathrm{Watt}$ 'dır.

Kimi zaman bir cisme etki eden net bir kuvvetin anlık gücü o andaki hızı biliniyor ise

$$ P = \sum{\vec{F}} \cdot \vec{v} \hspace2em \tag{9.12}$$

ile de hesaplanabilir.

Önceki Sayfa 9.5* Gravitasyonel Potansiyel Enerji
Sonraki Sayfa Çözümlü Problem Set 1