İSTEMBİL

İstanbul Temel Bilimler Akademisi

Fizik II - Bölüm 1: Elektrik Yükü ve Elektrik Alan

İÇİNDEKİLER

REKLAM

1.1 Elektrik Yükü ve Korunumu

konum vektörü örnek
Şekil 1.1 Yükleri pozitif ve negatif olarak adlandıran Benjamin Franklin - Wikipedia'dan alınmıştır.

Negatif ve pozitif olmak üzere iki tür elektrik yükü vardır.SI Birim sisteminde yükün birimi Coulomb (C)'dur. Benzer yükler birbirlerini iter, karşıt yükler ise birbirini çekerler.

Herhangi bir işlemde ne kadar pozitif yük ortaya çıkarsa, aynı miktarda negatif yük de ortaya çıkar. Örneğn cam bir çubuk ipek bir kumaşa sürtülerek pozitif yüklendiğinde, aslında ipek de negatif olarak aynı miktarda yüklenir. Yani elektrik yükü korunur. Bunu şu şekilde de ifade edebiliriz:

Net bir elektrik yükü yaratılamaz veya yok edilemez.
Sonraki Sayfa 1.2 Elektrik Yükü ve Atom