İSTEMBİL

İstanbul Temel Bilimler Akademisi

Fizik II - Bölüm 2: Gauss Yasası

İÇİNDEKİLER

REKLAM

2.1 Giriş

Bir önceki bölümde Coulomb Yasasını kullanarak yük dağılımları için elektrik alan hesabının nasıl yapıldığını gördük. Yapmamız gerekenin verilen yük dağılımı için uygun integrali kurmak ve bu integral ile elektrik alanı hesaplamak olduğunu söylemiştik. Ancak kimi zaman en basit simetrik şekiller için bile elektrik alanın bu yöntemle hesaplanması çok kolay değildir. Örnek vermek gerekirse, küresel bir yük dağılımının içinde ve dışında elektrik alan hesabı biraz kafa karıştırıcı olabilir.

Bu bölümde simetrik yük dağılımları için kullanacağımız bir yöntemden bahsedeceğiz. Ancak bunu yapabilmek için önce elektrik akısı ve Gauss Yasasından bahsetmemiz gerekiyor. Genel ve her zaman doğru olan Gauss Yasasını anlar isek, Gauss Yasasını simetrik durumlar için uygulayıp elektrik alanı çok daha kolay hesaplayabiliriz.

Amacımız anlaşıldı ise şimdi yola koyulalım ve bir sonraki sayfada elektrik akısının tanımıyla başlayalım.

REKLAMSonraki Sayfa 2.2 Elektrik Akısı