İSTEMBİL

İstanbul Temel Bilimler Akademisi

Fizik II - Bölüm 8: Manyetik Alan Kaynakları

İÇİNDEKİLER

* ile işaretli kısımlar bazı üniversitelerde atlanmaktadır..
REKLAM

8.1 Giriş

Uzayın herhangi bir bölgesinde manyetik alan oluşturmak istiyorsak bunu mıknatıslar ile yapabileceğimiz gibi elektrik akımı kullanarak da (bir önceki bölümde Oersted'in keşfinden bahsetmiştik) yapabiliriz. Elektromıknatıslarda olduğu gibi her ikisini de kullandığımız uygulamalarda vardır. Bu bölümde önce nicel olarak içerisinden akım geçen bir kablonun oluşturacağı manyetik alanı nasıl hesaplayacağımızı göreceğiz. Bu amaç için kullanabileceğimiz iki yasadan bahsedeceğiz; Biot-Savart Yasası ve Ampère Yasası.

Laptop Sabit Diski
Şekil 8.1 Manyetik malzemelerin teknolojik uygulamalarından olan sabit disk (laptop) .1

Bölümün sonunda ise ferromanyetik, diyamanyetik ve paramanyetik malzemelerden kısaca bahsettikten sonra, kalıcı mıknatıslar olan ferromanyetik malzemelerde gecikme (histerezis) eğrisine ve bu malzemelerin Şekil 8.1'te bir örneği gösterilen teknolojik uygulamarına da kısaca değinerek bu bölümü bitireceğiz. Şimdi dilerseniz hemen bir sonraki kısma geçip Biot-Savart Yasası ile başlayalım.

[1] Evan-Amos tarafından oluşturulan ve [CC BY-SA 3.0 veya GFDL] lisanslı bu resim Wikimedia Commons'dan alınmıştır.

REKLAMSonraki Sayfa 8.2 Biot-Savart Yasası