İSTEMBİL

İstanbul Temel Bilimler Akademisi

Matematik I - Bölüm 1: Limit ve Süreklilik (Limit and Continuity)

İÇİNDEKİLER

REKLAM

1.3 Limit Kuralları (Limit Rules)

Limit hesaplama yöntemlerine geçmeden önce bazı temel limit kurallarını gözden geçirmekte fayda var. Bu kuralları limit hesaplarken çoğu zaman otomatik olarak kullanıyoruz. Çok fazla kullanmadığımız 5. ve 6. kural (ki bunlar aslında aynı kurallardır, daha kolay takip edebilmeniz için birbirinden ayırdık) bazı durumlarda hesaplamalarımızı çok kolaylaştıracaktır.

Bu kuralların hepsi aynı zamanda tek-tarfalı limitlerin hesaplamalarında da geçerlidir!
REKLAM
Önceki Sayfa 1.2 Tek-taraflı Limitler (One-sided Limits)
Sonraki Sayfa 1.4 Limit Hesaplama Metodları (Evaluating Limits)