İSTEMBİL

İstanbul Temel Bilimler Akademisi

Matematik I - Bölüm 1: Limit ve Süreklilik (Limit and Continuity)

İÇİNDEKİLER

REKLAM

1.4 Limit Hesaplama Metodları (Evaluating Limits)

Bu bölümde limit hesaplama teknikleri üzerinde duracağız. Hangi tür limitler için ne tür metodlar uygulayacağınızı ve bunlara nasıl karar vereceğinizi öğreneceksiniz. Aşağıdaki şekilde, limit hesaplarken uygulayabileceğiniz basit bir strateji önerdik.

Şekil 1.4a: Limit Hesaplama Yöntemi (Öneri!)

Dikkat ederseniz limit hesaplamarında karşımıza sıklıkla çıkan temel problem belirsizlik ve tanımsızlık durumlarıdır. İşte inceleyeceğimiz teknikler, bu temel sorunu ortadan kaldırmak için uygulanır. Fakat, bu durumlarda limitin neye karşılık geldiğini üzerinde biraz çalıştıktan sonra bulabiliriz.

Limit problemlerini çözerken aşağıda gösterilen tablodaki sıralamayı baz alacağız. Tablodaki bu yöntemleri ünitenin sonundaki çözümlü problem setlerinde detaylı bir şekilde ele alacağız.

Şekil 1.4b: Limit Hesaplama Metodları
$$ $$

Bu metodlara burada kısaca değinelim:

REKLAM
Önceki Sayfa 1.3 Limit Kuralları (Limit Rules)
Sonraki Sayfa 1.5 Sonsuz Limitler & Dikey Asimptotlar (Infinite Limits & Vertical Asmyptotes)